Netylėk, pranešk

Užpildykite žemiau
esančią formą jeigu

Darbo vietoje dėl bendradarbių, klientų ar kitų asmenų veiksmų ar žodžių patyrėte psichologinį smurtą, užgauliojimą, priekabiavimą, žeminimą ar diskriminavimą

Pastebėjote vagysčių, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis atvejų ar kitokio neetiško, netinkamo elgesio darbe apraiškų
Darbo vietoje nesijaučiate saugus arba pastebėjote darbų saugos pažeidimus, trūkumus, gedimus, nesklandumus dėl kurių galite nukentėti pats arba kiti asmenys
Pastebėjote, sužinojote apie neteisingą jūsų asmeninių duomenų panaudojimą ar (ne) saugojimą

Praneškite savo tiesioginiam vadovui
arba užpildykite anoniminę formą

Netylėk, pranešk - Valumina.lt

Užpildykite
anoniminę formą

Kontaktinių asmens duomenų palikti nereikia.