Sertifikatai

UAB „Valumina“ yra įdiegusi vadybos sistemą, kuri apima kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybą:

  • Kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Įmonė nuolat tobulina valymo paslaugų kokybę, atsižvelgdama į klientų poreikius ir laikydamasi teisinių bei kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
  • Aplinkosaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Įmonė mažina galimą poveikį aplinkai; rūšiuoja pavojingas atliekas ir antrines žaliavas; numato galimų avarijų prevencinius veiksmus; nenaudoja cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai.
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus. Įmonė daug dėmesio skiria prevencinėms priemonėms, skirtoms darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe užtikrinti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo traumų, profesinių ligų ir profesinės rizikos.

Turite klausimų? Susisiekime