Aktuali informacija

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

UAB “Valumina” darbo tvarkos taisyklės

UAB “Valumina” darbo apmokėjimo sistema

Baudos darbuotojams