Aktuali informacija

UAB “Valumina” darbo tvarkos taisyklės

UAB “Valumina” darbo apmokėjimo sistema

Baudos darbuotojams